Velkomment hos Tolkecentret & TRAW Service

Vi er der, når du har brug for os

Vores vigtigste målsætning er at skabe en positiv kontakt mellem forskellige nationaliteter og kulturer.

Vi kan hjælpe med det meste – og lidt til!

 • Administrativ service i højsædet
 • Vi kan levere tolke døgnet rundt
 • Professionel og kvalificeret tolkning og oversættelse
 • Professionelle og kvalificerede kurser
 • Fleksibilitet og viden
 • Vi finder altid en løsning

Vores samarbejdspartner er:

 • Kommunale, regionale og statslige institutioner
 • Ministerier
 • Retslige instanser og advokatfirmaer
 • Læger, speciallæger, psykologer og hospitaler
 • Klinikker for Traumatiserede Flygtninge
 • Virksomheder. 
Mini Ninjas

Skriftlige oversættelser / Telefontolkning

Takket være vort netværk af kompetente translatører er vi i stand til at klare enhver oversættelsesopgave inden for de fleste fagområder.

Alle oversættelser leveres i det format, som kunden ønsker. Vi kan sæt..

Fremmødetolkning

Tolkecentrets primære opgave er indenfor det sociale-, sundhedsprofessionelle-, medicinske-, juridiske- og tekniske område.

Vi yder tolkebistand i form af fremmøde-, telefon- og web / videotolkning til en bred..

Videotolkning.

Tolkecentret tilbyder som én af centerets nyeste tolkeformer Tele- og videotolkning på alle sprog. Tele- og videotolkning er en tolkeform, hvor selve tolkningen forløber via en krypteret og sikker forbindelse, der er godkendt af de danske myndigheder. I den..

Kursusforløb for ledige

TRAW Service er en virksomhed med specialisering i kurser for ledige,jobformidling, konsulentarbejde,vikarservice og administrationsopgaver.Vi har i løbet af de sidste fem år succesfuldt formidlet kontakt mellem herboende arbejdssøgende EU-borgere,flygtninge og indvandre til/og arbejdsmarkedet i såvel Danmark,som andre EU-lande.TRAW-Service har et tæt samarbejde med Tolkecentret.Derfor kan vi imødekomme behovet for forskellige sprog,samt hjælpe kurister med at beherske sprogbarriere.Derudover kan vi formidle en direkte og hensigtsmæssig kontakt mellem ledige og arbejdsudbyder både i Danmark og øvrige EU-lande.Vi har et stærkt,kvalificeret team bestående af både undervisere, procesledere, konsulenter,coaches samt tolke med mange års erfaring og et stort kendskab til arbejdsmarkedet og integrationsområdet.Med erfaringer fra funktioner som jobkonsulent kan TRAW Service gennemføre jobsamtaler og samtidigt sikre en god og effektiv opfølgning af den potentielle kandidat,kontakt med lokale virksomheder og etablering af virksomhedspraktik og jobtilskud.TRAW Service har ligesom Tolkecentret et stort fokus på kvalitet,et højt serviceniveau,en tæt kunderelation og ikke mindst en tæt kunderelation.